Участь співробітників кафедри

в навчально-методичних конференціях

 

 

 

 

№ п/п

 

 

Назва

 

 

Дата

Рівень (міжнародний, загально-державний, регіональний)

 

 

Учасники

1

НПК "Регіональна реперфузійна мережа - національний стандарт лікування гострих коронарних синдромів"

 

27 січня

2017 Запоріжжя

Регіональний

доц. Богослав Т.В.

доц. Пузік С.Г.

2

НПК «Креативні напрямки в діагностиці, патогенезі, лікуванні та профілактиці внутрішніх хвороб»

02 березня 2017 Запоріжжя

 

Регіональний

Співробітники

кафедри

3

Іноваційні комбінації в практиці лікаря. Науково-практичний майстер клас

 

22 березня 2017 Запоріжжя

Регіональний

Співробітники

кафедри

4

VII НПК УАФСН "Імплементація оновлених Європейських стандартів з діагностики та лікування СН в Україні"

 

18-19 квітня 2017 Київ

Загальнодержавний

доц. Богослав Т.В.

доц. Пузік С.Г.

5

Науково-практична регіональна конференція «Сучасні підходи до терапії та реабілітації хворих з внутрішньою і професійною патологією»

19 квітня 2017 Запоріжжя

 

Регіональний

проф.

Решетілов Ю.І.

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

6

НПК "Сучасні підходи до діагностики та лікування серцево-судинних захворювань з коморбідною патологією"

 

25 травня 2017 Запоріжжя

Регіональний

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

7

НПК "Сучасні проблеми діагностики та лікування ожиріння і його ускладнень та роль сімейного лікаря у їх профілактиці"

26-27 квітня 2017 Ужгород

Міжнародний

Співробітники

кафедри

8

Цикл навчальних семінарів згідно наказу МОЗ України № 132-Адм від 15.12.2016

28 квітня 2017

Київ-Дніпро-Кривий Ріг-Запоріжжя

 

Загальнодержавний

доц.

Проценко Н.М.

 

9

Український тренінгів центр сімейної медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця «Інтегроване ведення хвороб дитячого віку»

 

11 травня-

21 травня

2017

м. Київ

Загальнодержавний

доц.

Васильченко О.Ю.

10

Всеукраїнська тренінг-програма для лікарів "Від профілактики до якості життя"

 

12 травня 2017 Запоріжжя

Загальнодержавний

Співробітники

кафедри

11

НПК "Актуальні питання діагностики, лікування, раціональної фармакотерапії, диспансеризації та реабілітації в практиці сімейного лікаря", присвячена 60-річчю ТДМУ

16-18 травня 2017 Тернопіль

Міжнародний

Співробітники

кафедри

12

НПК "Сучасні підходи до діагностики та лікування серцево-судинних захворювань з коморбідною патологією"

 

25 травня 2017

м. Запоріжжя

Регіональний

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

13

НПК з міжнародною участю «Первинна медична допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини»

 

7-8 червня

2017

м. Київ

Міжнародний

Співробітники

кафедри

14

НПК «V наукова сесія  Інституту гастроентерології НАН України. Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології»

8-9 червня 2017

м. Дніпро

Загальнодержавний

Співробітники

кафедри

15

Науково-педагогічне стажування

«Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу  та його  впровадження  в процес  підготовки  медичних  працівників»

11-12 серпня 2017 р.

 

Міжнародний Люблінський науково-техно-логічний парк (ЛНТП)

м. Люблін, Республіка Польща

доц. Пузік С.Г.

16

НПК «Сучасні погляди на діагностику, лікування, реабілітацію. Мультидисціплінар-ний підхід в практиці лікаря-інтерніста, інновації, здобутки, перспективи з позиції доказової медицини та європейського досвіду»

14-15 вересня  2017 м.Запоріжжя

Регіональний

проф.

Кузнєцова Л.П.

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

17

«Мультідисциплінарний підхід до лікування пацієнтів з цереброваску-лярною патологією та менеджмент болю» Навчальний цикл семінарів у форматі телемосту

 

19 вересня 2017

Київ-Дніпро-

Запоріжжя

Загальнодержавний

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

18

VI  з'їзд «Української Гастроентерологічної Асоціації»

28-29 вересня

2017

м.Київ

Загальнодержавний

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

 

19

Освітній семінар «Проблеми та перспективи сучасної педіатрії»

3 листопада 2017

м. Київ

Загальнодержавний

доц.

Васильченко О.Ю.

 

 

20

Науково-практична школа «Сучасна фармакотерапія серцевої недостатності»

7 листопада 2017
м. Запоріжжя

Загальнодержавний

проф.

Кузнєцова Л.П.

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

 

21

Всеукраїнська науково - практична конференція «Поліморбідна патологія органів травлення в практиці сімейного лікаря»

 

 

9-10 листопада 2017 м.Дніпро

Загальнодержавний

доц.

Проценко Н.М.

доц.

Васильченко О.Ю.

 

22

Всеукраїнська науково - практична конференція "Інноваційні моделі надання медичної допомоги та профілактики лікарем загальної практики – сімейним лікарем в сучасних умовах»

 

 

17 листопада 2017

м.Запоріжжя

Загальнодержавний

Співробітники

кафедри

 

23

Конференція «Инфекции дыхательных путей у взрослых. Подходы к терапии»

 

 

21 листопада 2017

м.Запоріжжя

Регіональний

Доц.

Проценко Н.М.

Доц.

Васильченко О.Ю.

 

24

Навчальний цикл семінарів «Медичні стандарти лікування внутрішніх хвороб у клінічній практиці сімейного лікаря»

 

23 листопада 2017

м. Запоріжжя

Регіональний

Співробітники

кафедри

 

25

НПК з міжнародною участю «Невизначеність та доказовість у клінічній практиці та управлінні первинною медичною допомогою»

 

30 листопада – 1 грудня 2017

 м. Київ

Міжнародний

Співробітники

кафедри

 

26

Майстер-клас з аритмології

 

 

 

1 грудня 2017

м. Запоріжжя

 

Регіональний

доц. Пузік С.Г.